Система за управление на склад StoreIT

За ефикасното управление на големи складови стопанства, освен добре планирана структура, са нужни прецизни работни процеси и оптимално планиран прием и експедиция на стоки. Такова управление се гарантира с използването на мощна система за складово управление (WMS).

iFD wMas Lagerstruktur / Warehouse structure

iFD WMaS топология на склада

Големи потоци от материали дори и на базата на единични бройки, могат да бъдат управлявани, оптимизирани и проследявани ефикасно и икономично чрез интелигентността на системата ни за складово управление (WMS), която позволява преглед на всички процеси по всяко време.

WMS на облак

iFD WMaS е уеб-базирано пълно решение за управление на средни и големи складови стопанства, дори и при различен брой складови локации.

 • iFD wMaS Bestände / Stock
  iFD wMaS Bestände / Stock

Това решение покрива всички функции и аспекти: от управлението на основни данни до операционните менюта за наблюдаване на дейностите, при това доста удобно. iFD WMaS съдържа богат комплект от функции за модерно и ефикасно складово управление. Може да бъде икономично решение на база плащане на потребител / устройство.

Предимства на WMаS като софтуерна услуга

Като облачно решение, iFD WMaS оперира използвайки интернет браузъра на потребителския клиент, както и връзката с облака в зависимост от количеството трафик минаващ между склада и облака. Подсигуряването на връзката може да бъде постигнато по няколко начина, но най-често чрез VPN (Virtual Private Network), използвайки криптиране на данни.

Предимствата на WMаS пред това да си разработите собствена инсталация са:

Без клиентски инвестиции в

 • Сървърни системи
 • Сървър и програми за сървърни лицензи
 • Компоненти за резервни копия на данни и логика
 • Без излишни разходи за хардуер
 • Оборудване от страна на сигурността на сървъра

Нашите проучвания и опит са показали следните предимства на „софтуер като услуга“ решението, които са независими от бизнес средата:

 • По-бърза интеграция на решенията
 • По-малък риск на инвестицията
 • По-малък разход за IT процесите и персоналът
 • По-ясен разход за IT
 • По-ниска сложност на IT-процесите
 • Повишена мобилност

Портфолио от услуги на iFD Group

Поради дългогодишния опит в настройването и оптимизирането на складове и структура на процеси, iFD може да поддържа Вашите проекти за интеграция безпроблемно. Ние предлагаме следните услуги от портфолиото си за успешна и ефикасна интеграция на iFD WMaS във Вашата организация:

 • Анализ и дефиниция на складовата топология
 • Дефиниция на основни данни
 • Оптимизиране на складовата топология (зони, коридори, места и клетки)
 • Избиране на подходящите технологии за комуникация
 • Подбиране на правилните локални хардуер компоненти, като например, баркод скенери, терминали, терминали за превозни средства и технологии за портали
 • Оптимизиране на процесите за получаване и транспортиране на продукти
 • Следене и GPS
 • ERP-взаимодействие и обмен на данни
 • Прехвърляне и импорт на данни от стари системи
 • Консултации и планове за обучение на складовия персонал, на място, по време на работа или като онлайн сесии.

Акценти на iFD WMaS

iFD WMaS предлага голям избор от нужни функции за работа на централизирани или дистрибутирани складови комплекси. Тук са изредени някои от основните функции на решението:

 • Основна администрация
 • Администрация на потребители и права
 • Управление на мобилни устройства
 • Администрация на основните данни
 • Контрол на данни генерирани по време на операцията на ERP, например фактури и поръчки.
 • Приемане на стока
 • Партиди и „годен до“ записвания и управление
 • Складиране
 • Вътрешноскладови релокации
 • Товарене
 • Пакетиране
 • Палети, документи и етикети (Персонализиран или например GS1 Стандарти EAN128)
 • Доставка
 • Опционално: Документи за доставка със снимки за клиенти или опасни стоки
 • Опционално: Технологии за портали например RFID
 • Транспорт
 • Меню за управление
 • Услуга
 • Отчети
 • Мониторинг
iFD wMaS Menu

Модулна структура на WMaS

Решението iFD WMaS базирано на облачна услуга предлага възможност за основните сфери в складовото управление и логистика. То е разработено да борави с процеси за организации с различни размери. Основните модули са:

Складово Управление Управление на спедиторски флот Управление на предскладовото пространство
 • Основни данни
  • Стоки
  • Клиенти
  • Продавачи
  • Складова топология
  • Вътрешни транспортни устройства
 • Документи
  • Клиентски поръчки
  • Поръчки на доставчици
  • Върнати стоки
 • Процеси
  • Касови бележки
  • Разпределение
  • Комисиониране
  • Експедиция
  • Товарене
  • Релокация
  • Попълване
  • Инвентаризация
  • Основни данни
   • Превозни средства
   • Шофьори
   • Компании за доставка
   • Клиенти
   • Продавачи

 

  • Документи
   • Поръчки за доставка
   • Фактури

 

 • Процеси
  • Създаване на оптимален тур план
  • Поръчки за доставка към GPS системата
  • GPS следене
  • Получаване на тахографски данни от GPS системата
  • Създаване на фактури за поръчките
  • Основни данни
   • Превозни средства
   • Шофьори
   • Компании за доставка
   • Клиенти
   • Продавачи
   • Тополгоия на предскладово пространство
  • Документи
   • Резервация на времевите интервали
   • Регистрация на превозните средства
  • Процеси
   • Резервация на времевите интервали
   • Регистрация на превозните средства
   • Контрол над превозни стредства в предкладовото пространство
   • Определение на места за докинг

 

Детайлно решение за всички нужди при складовото управление – iFD WMaS

Мобилни компоненти

iFD WMaS от една страна се състои от централизирана логика а от друга страна от локални мобилни или фиксирани хардуерни компоненти. При комуникацията и взаимодействието с централизираната iFD WMaS, могат да бъдат използвани различни хардуерни компоненти. Най-честите те биват:

 • Ръчен скенер близък/далечен обхват
 • Специален баркод скенер (например за хладилни помещения)
 • Таблети или сканиращи системи за логистиката в камионите или контейнерите
 • Мотокар, – високо или ниско вдигащи камиони или терминали за взимане на поръчки
 • Специализирани терминали
 • Контролни устройства (например за температура)
 • Други складови устройства

Терминал и баркод скенерите използват нашия продукт iFD mSTORE за да се свържат към iFD WMaS и за да изпълнят индивидуалните задачи, които трябва да се свършат в складовете. Контролните системи обикновено са свързани с нашите системи за наблюдение.

Бонус: Проактивно наблюдение на инфраструктурата

За всички видове складови стопанства е важно инсталираните технологии да бъдат на линия през цялото време. Но в реалността, устройствата могат и да спрат да работят. Да сте наясно за такива ситуации веднага и да имате възможността да вземете мерки за такива дефекти бързо, може значително да стабилизира или повиши качеството на Вашата услуга.

iFD WMaS включва в себе си функциите на нашия продукт iFD infraMon, позволявайки Ви да наблюдавате всички устройства в инфраструктурата и по този начин да намалите или елиминирате възможността от неочаквани ситуации, базирани на хардуер или софтуер проблеми с услугата..

Интегрираната функция за наблюдение постоянно проверява хардуер и софтуер компонентите поддържани от решението. В случай на проблем, централното бюро за услуги е информирано, и инцидентният доклад е препратен незабавно до отдела за обслужване на клиенти на партньора за хардуерната услуга.

Използвайки интегрираните доклади за наблюдение, източниците на чести хардуерни и софтуерни проблеми/ инциденти могат да бъдат установени. Това помага на организацията да се погрижи за проблемните места които въздействат върху качеството на услугата.


Индивидуална презентация на онлайн решението

Искате ли да знаете повече за функционалността и възможностите на iFD wMaS в индивидуална онлайн продуктова презентация ?

Обадете ни се по всяко време или ни изпратете кратко запитване чрез нашия формуляр за контакти и ние с удоволствие ще се свържем с Вас.

iFD wMaS Cloud Warehouse management solution as a Service

Заявка за демо презентация…

 EU European Community Logo
EUROPEAN UNION
European fund
for Regional Development
Investing in your future

Logo Program
OPERATIONAL PROGRAMME
„Development of competitiveness
of Bulgarian Economy 2007-2013”
www.opcompetitiveness.bg

Procedure BG161PO003-1.1.07
“Implementation of innovations in industrial companies”
Contract BG161PO003-1.1.07-0270-C0001
Project:
“Warehouse management system for warehouse automation as a service (WMaS)”

Допълнителна информация

 

Продуктова информация
iFD wMaS product information
Свалете като PDF…
Свържете се с нас
iFD Contact
Към Формуляр за контакт …

This post is also available in: Английски Немски Испански