Складова логистика

Добре планирания и ефикасен поток в складовете значително подобрява качеството на предоставената услуга. Чрез използването на цялостна система за складово управление, работните процеси могат да бъдат оптимизирани и стандартизирани. Това води до планиране и оптимизация на времето за работа на персонала.

iFD wMas Lagerstruktur / Warehouse structure

iFD WMaS Складова структура

iFD WMaS Софтуер за складово управление като услуга.

С нашето уеб базирано решение iFD wMaS имаме пълно и подробно решение, което осигурява функционалност за складово управление за широк кръг от клиенти в облак – лесно, достъпно и с големи възможности.

Продуктът е продължение на концепцията SaaS като я реализира под формата на абонаментна облачна услуга – Warehouse Management as a Service (WMaS). С помощта на тази услуга клиентите имат възможността да елиминират високите капиталови инвестиции и да реализират изцяло оперативни разходи, тъй като тя може да се заплаща на месечен или годишен принцип.

При сложни инсталации, или където интернет връзката или услугата все още не са стабилни, компанията ни предлага продукта iFD wMaS като самостоятелна инсталация при клиента. Така той се възползва напълно от технологиите, но избягва проблеми свързани с липсваща или слаба интернет връзка.

Комуникация

Локалните складови хардуерни устройства, както и потребителите, комуникират с решението на облака, което обикновено е подсигурена и криптирана комуникация през World Wide Web, често под формата на VPN (Виртуална Лична Мрежа) между различни складови локации, главният офис и облака. В зависимост от индивидуалните условия и технически/инфраструктурни възможности на локацията на склада и главният офис/и, се ползват различни видове комуникационни инструменти. В подобрени инсталации, дори главната и втората комуникационни линии се използват за да се подсигури вашата операция, дори ако главната линия временно не работи

Мобилни устройства в склада

Цялостното складово решение се състои от централна и локална функционалност и хардуер/ софтуер устройства. Единици като мобилни скенери, технология за порти, камери или мотокарни терминали се оперират локално на място, комуникирайки с облака и централната услуга директно.

Тук отново нашето подробно MDE решение iFD mStore е инсталирано на мобилните устройства (моля вижте листа за съвместимост), което позволява на потребителите да извършват всички нужни ежедневни задачи в складовете като получаване на стока, пакетиране, ре-локация, взимане, принтиране на етикети и доставка.

Други хардуерни компоненти също са дефинирани и снабдени централно с получените данни, като етикети.

Пълна верига за доставки

Пълната верига за доставки най лесно се постига ако локалните сканиращи устройства се използват при доставките и евентуално при камионите, отговаряйки че доставката, товарът или палетът вече е получен и е подписан от получателя, също позволявайки на да се записват продукти или материали за доставка (кутии, палети и др.), които клиентът връща с камиона. По този начин в случай на депозит статии, данните за материалите за доставка могат да бъдат върнати към главната ERP система и могат да бъдат обновени. Кредит въвеждания могат да бъдат приготвени автоматично в ERP системата базирано на тази информация, дори когато камионът все още е на пътя.

Когато се връща в базата, само натовареният материал за доставка трябва да се преброй, за да може да е сигурно че шофьора връща правилната бройка и качество на доставения материал. Това пуска и поддържа акаунт или кредитни записвания в зависимост от получателите, които настройват системата.

Система за складово управление (WMS) с голям отпечатък – iFD Group

Освен решението за средно големи компании, iFD Group има и решение за големи складови инфраструктури и логика за потока на материали. Искател ли да научите повече?

На Сайта на iFD Group е осигурена подробна информация. Също така можете да ни пратете заявка чрез нашата контакт форма и ние ще се свържем с Вас, за да презентираме нашите решения за управление на големи складове
iFD Gruppenseiteкъм IFD Group …

Допълнителна информация