ИФД поддръжка, гореща линия и сервизен център

За подпомагане на нашите клиенти и техния бизнес ние разполагаме с център за поддръжка и услуги.

В зависимост от индивидуалните потребности предлагаме различни споразумения за ниво на обслужване (SLA), със съответни работни времена и срокове за реакция.

  • 5×8 стандартен 5 дни / 8 часа
  • 5×12 разширен 5 дни / 12 часа
  • 5×24 сребърен 5 дни / 24 часа
  • 7×24 златен 7 дни / 24 часа

Времето за реакция се определено в споразумението за поддръжка в зависимост от нивото на обслужване и класа на проблема (0 – 3).

Начини за известяване

Прелагаме на нашите клиенти два различни начина за известяване при настъпил проблем:

  • Известяване през ел. поща, телефон или факс на националния номер за услуги
  • Известяване чрез автоматично съобщение
  • Известяване през нашия Интернет портал за поддръжка

Известяване през ел. поща, телефон или факс

Съобщенията, получени чрез тези медии се въвеждат в нашата система за поддръжка, за да се осигури завеждане на случая под номер и неговата обработка

В някои държави нашият сервизен център е достъпен чрез съответен национален телефонен номер.

Известяване чрез автоматични съобщения

Автоматизация за системи. Нека в критични ситуации и грешки Вашите системи ни известяват автоматично за това. Чрез интегрирането на алгоритъма за известяване, Вашите системи могат да изпращат съобщения на нашия сервизен център през Интернет, така че нашият отдел за поддръжка да може да изследва случая.

За обширни и сложни инсталации, ние препоръчваме нашия продукт ИФД infraMon за проактивно наблюдение на функцията на хардуер, софтуер, услуги, уеб решения и бази данни. Повече подробности за възможностите на ИФД infraMon могат да бъдат намерени в раздел “Продукти”.

Известяване през нашия Интернет портал за поддръжка

Всички съобщения се събират в нашата централна система за поддръжка. В добавка към гореописаните два метода за известяване съществува и WEB портал за директен достъп до системата за поддръжка.

В системата проблеми или желания за изменения и допълнения могат да се въвеждат и класифицират директно от клиентите. При промяна в статуса на даден случай засегнатите от това лица получават нотификация по ел. поща на предварително зададен адрес. Това важи и за другите два начина на известяване

Индивидуална необвързваща презентация на нашата система за поддръжка

Искате да научите повече за центъра за поддръжка на ИФД?


Обадете ни се по всяко време или ни пратете кратка заявка чрез нашата форма за контакт и ние с удоволствие ще се свържем с Вас.

iFD Microsoft Dynamics™ NAV Online Demo

Заявка за демо презентация …


Допълнителна информация