iFD sTicketsystem – Система за проследяване на проблеми

Главната роля на една система за проследяване на проблеми в ритейл и складови организации е да регистрира, асоциира и разрешава проблеми, като в същото време позволява и тяхното пълно проследяване.

От една страна потребителят, обикновено служител в търговски обект, докладва за проблемите. От друга страна служителите, от които зависи разрешаването им трябва да преценят дали даден проблем е в рамките на отдела, за който отговарят или да го прехвърлят на по-горно ниво, за да може той да се разреши успешно.

Най-голямото предизвикателство за едно управление е необходимостта от информираност за настъпили проблеми и ситуации, водещи до грешни решения. iFD sTicketsystem притежава функционалност, която позволява на клиента да конфигурира различни роли и групи потребители. Това разрешава един от основните проблеми за една комплексна система за проследяване на проблеми, която се прилага в различни по вид и структура организации.

Модел на ролевата база

При администриране на основните данни на потребителите са дефинирани предварително конфигурирани роли в зависимост от йерархията им в организацията. Те определят правата на потребителя, нивото на достъп на информация, както и индиректно неговата отговорност в работната обстановка. На всеки потребител се асоциира специфичен отдел или търговски обект, за който отговаря. Йерархичната система на iFD sTicketsystem може да бъде адаптирана за специфичните структурни нужди на организацията.

Гъвкавият модел на базата на iFD sTicketsystem позволява дефиниране, както на сложни структури от търговски обекти, така и на самостоятелни такива.

Гъвкава уеб-базирана система

Решението се основава на модерната Microsoft уеб технология, така че да се управлява чрез вход в уеб платформата. Това става и през обикновен уеб браузър на персоналния компютър, таблет или други мобилни устройства.

Категоризиране на проблемите

iFD sTicketSystem поддържа до три нива на проблеми. Към всяка ниво на проблеми има асоциирани служители, които отговарят за разрешаването им. В системата право да регистрират проблеми имат не само служители на фирмата но и нейните клиенти.

Problem Reports

Друго особено свойство в iFD sTicketsystem е възможността за детайлно описание на проблемите, чрез задължителни или опционални полета във формата „Problem Report“.

Механизма на описание на проблемите чрез задължителни полета спестява времето за реакция на регистратора и по този начин се избягва необходимостта от набавяне на липсваща информация. Кои полета да са задължителни и кои опционални зависи от персонализацията за всеки потребител, настроена от упълномощен администратор на системата.

Status reports

Актуалната информация за докладвания проблем е важен фактор в процесите на една фирма. Администраторът конфигурира системата, така че всяка промяна в статуса на регистриран проблем може да бъде видяна от потребителя чрез автоматични съобщения. Използвайки тази функционалност, потребителите са наясно с промени, които влияят на тяхната ежедневна работа.

iFD sTicketsystem съдържа набор от филтри, които позволяват сортиране на проблемите, регистрирани в системата.

Имейл шаблон

Автоматичните съобщения, генерирани от iFD sTicketsystem, са базирани на шаблони. Те могат да се настроят в зависимост от нуждите на потребителя.

Това се отнася и за уеб интерфейса на iFD sTicketsystem – различни интегрирани теми позволяват персонализацията му спрямо специфичната корпоративна самоличност.

Взаимодействие с наши мобилни решения

iFD sTicketSystem може да работи съвместно с нашето мобилно решение iFD mTrade за търговци и персонал в сферата на услугите.

Взаимодействието се основава върху директна комуникация между iFD mTrade и iFD sTicketsystem, когато сте на място при клиента или магазина. Проблемите, възникнали при посещенията и регистрирани в мобилното устройство се появяват в iFD sTicketsystem чрез функционалност за прехвърляне на данните.

Прикачени файлове и снимки

Към всеки проблем регистриран по време на посещения при клиентите с iFD mTrade могат да бъдат прикачени файлове и снимки, направени с камерата на мобилните устройства. Това спомага за по детайлно и визуално описание на проблема. Възможността за прикачване на файлове и снимки се настройва от администратора на системата.

Искате ли да знаете повече за функционалността и възможностите на iFD sTicketSystem в индивидуална онлайн презентация?

Обадете ни се по всяко време или ни изпратете кратко запитване чрез нашия формуляр за контакти и ние с удоволствие ще се свържем с Вас.

iFD sTicket- und Servicesystem

Заявка за презентация …


Допълнителна информация