Microsoft Navision в ритейл и търговията на едро – iFD navRetail

Нашето ERP решение iFD navRetail е базирано на подробното, мощно и стандартно софтуерно решение Microsoft Dynamics™ NAV (Navision).

Microsoft Dynamics™ NAV е интегрирана ERP система, основно за средно големи компании, базирана на мощната система за данни – Microsoft SQL сървър. Тя поддържа бизнес функционалности за следните отдели:

 • Финансов мениджмънт
 • Маркетинг
 • Планиране
 • Счетоводство
 • Производство
 • Купуване
 • Продажби, Фактуриране
 • Логистика
 • Услуги
 • E-Commerce
 • Управление на проекти

Днес, около 50 000 компании в 130 държави използват Microsoft Dynamics™ Navision базирани решения. Самото решение се създава в модули, позволявайки на всеки клиент да избира модулите, които са му нужни индивидуално.

Microsoft Dynamics NAV е лесно за употреба, интуитивно решение, което следва front-end стиловете на Microsoft. Когато потребителите са ползвали решения на Microsoft като Microsoft Office, те бързо ще открият приликите на това прецизно решение за ефикасно планиране, организация и контрол на бизнес процесите в организацията

ИФД – Navision експерти в хранителната продукция и търговията на едро и дребно

ИФД е интегрирала редица Microsoft Dynamics NAV решения в последните няколко години, преминавайки през редица различни версии на NAV – това значи че ние може да се справим и с по стари версии и технологии.

Силата на ИФД Инженеринг се състои в това че нашите служители имат пълно разбиране и умения в различните Microsoft Development Technologies, те могат да комбинират тези умения с познанията си в Microsoft Dynamics NAV и различните бизнес сфери, например търговията на едро или дребно.

Там, където срещнем препятствие, ние използваме допълнителни техники като like Microsoft SQL Server™ или .NET програмиране за генериране на уникални връзки между хардуер и софтуер компоненти. Това полага основата за често изискваната висока автоматизация.

Дългогодишния ни опит в търговията на едро и дребно, изисква структури и работни потоци с фокус на Navision, са основата и гаранцията за практични и ефикасни решения, разработени и интегрирани от ИФД.

Решение и продуктивност

Главната цел на повечето проекти е да постигнат максимална продуктивност чрез интегрирането на нови решения в клиентските съоръжения. Тези решения подпомагат възвращаемостта на инвестицията често състоящи се от хардуер, софтуер, интеграция и консултиране

Нашите решения за търговия на едро и ритейл

ИФД navRetail е достъпно в различни категории, фокусирано над специфични бизнес сфери в ритейл-а и търговията на едро.

Възможните категории са:

 • Категория хранителна продукция (CFP)
 • Категория търговия с храни на едро и ритейл (CFR)

Въпреки че и двете категории може да имат някои обши изисквания, часта с управлението на продукцията например често не е релевантна в категорията с ритейл-а и търговията на едро…

iFD navRetail for retail and wholesale – Category Food Production (CFP)

Както всички добавки на navRetail, тази версия е базирана на доказаната функционалност на Microsoft Dynamics™ NAV, просто тук е приспособено за планиране на продукцията, -контрол, покупки, продажби, складиране и логистика

При производството на хранителни изделия, следенето и мониторинга на продукцията, „годен до“ и други видове данни, включително и суровия материал използван при рецептите е много важна тема. Всички компоненти ползвани при производството трябва да се проследят. iFD navRetail – CFP имплементира 100% следене на всички компоненти – от суров материал до продукция, продажби и върнати продукти.

Няколко характеристики на решението:

 1. Удължени автоматизирани процеси при контрола над производството, например включването на автоматизирано принтиране на етикети
 2. Рационализация на всички основни задачи за управление на склад, включително процеси като получаване на стока, комисиониране, доставка, инвентаризация и употребата на баркод етикети и сканиращи технологии, както и интегриране на IFD mStore MDE решение в складовете и производството.iFD mStore MDE solution in the warehouses and production
 3. Онлайн мониторинг над производителността на линиите за производство и автоматизирани доклади за намерени инциденти.
 4. Методи за онлайн калкулации на рецепти.
 5. Гъвкави методи за оценяване на доставчици според определени критерии и тяхната тежест
 6. Интегрирано Business Intelligence докладване, базирано на нашия продукт IFD MIS iFD MIS
 7. Добавка на основните данни за регулации относно декларирането на храни, включително хранителни вещества, алергени, складиране, сертификати, анализи и продуктови спецификации

Централните функции които взаимодействат са:

 • Планиране на производството
 • Планиране на покупки
 • Планиране на продажби

iFD navRetail за ритейл и търговия на едро – категория хранителен ритейл / търговия на едро (CFR)

Втората версия на iFD navRETAIL е фокусирана над цялата сфера свързана с продажбите в Microsoft Dynamics NAV, използвайки тези стандартни функции, но и добавяйки към тях няколко специфични ритейл и търговски функционалности. Това се случва с максимална възможна автоматизация в сфери като вземане на поръчки, фактуриране, документи, ценови листи и взаимодействие с акционери, клиенти, доставчици и др.

Няколко характеристики на решението:

 • Автоматично въвеждане и създаване на поръчки чрез интегриране на мобилното бизнес решение mTrade или специфични продукти за OCR-четене и обработване на факс поръчки.
 • Автоматизация на взаимодействието с акционери и външни системи чрез употребата на NAV сървър технологии и/или интерфейси за интегриране на мощното Microsoft BizTalk™ Server
 • Възможност за интегриране на Microsoft SharePoint™ базирани портали за услуги с Microsoft Dynamics™ NAV базиран NAV служителски портал
 • Напълно автоматизирани процеси за изпращане на различни видове документи (Фактури, Бележки за доставки, ценови листи и много други) Базирани на индивидуално променливите начини на дистрибуция на клиента (например чрез имейл или факс)
 • iFD MIS
 • Управление на вариации на артикули
 • Множество EAN / UPS на продукт, Също базирани на различни размери на пакетите.
 • Удължение на основните данни за деклариране на храни, включително хранителни стойности, алергени, складиране, сертификати, анализи и продуктови спецификации.
 • Гъвкаво категоризиране на артикули базирано на продуктови групи
 • Универсална ценова калкулация
 • Функции за калкулация на базова цена
 • Принтиране на етикети за рафтове в различни формати включително и баркоди
 • Управление и калкулация на клиентски договори за покупка
  Управление и калкулация на договори за покупка на доставчици
 • Пощенски контрол на фактура с/у поръчка.
 • Директно фактуриране за доставчици, съвкупно фактуриране
 • „Drop“ доставки
 • Управление на ценови листи с различни ценови линии, като Adobe PDF – файлове с графично разработен фонт и страници.
 • Складови бонус калкулации и процеси
 • Интерфейс за “Check out” данни
 • DSD (Green Point) Автоматизиранo пускане ан документи в Adobe PDF формат за изпращане.
 • Електронно генериране на поръчки
 • Електронно генериране на бележки за доставки
 • Електронно фактуриране
 • MDE взаимодействие с iFD mStore включително и принтиране на етикети и EAN 128
 • Интегриран интерфейс към мобилното приложение IFD mTrade
 • Още интерфейси и функции…

Допълнителни компоненти

Нашето решение също така предлага допълнителни опционални компоненти, също базирани на Microsoft Dynamics™ NAV. Като например:

EDIFACT Интерфейс

Интегрирания EDIFACT интерфейс взаимодейства с продуктите и услугите на Firma Seeburger за следните видове записи често ползвани в ритейла и търговията на едро:

 1. ПОРЪЧКИ
 2. ФАКТУРИ
 3. DESADV
 4. SINFOS

ATLAS задължения

Интерфейсът ATLAS съдържа персонализации в всички части на веригата на доставки (например Приемане на стока, складиране, доставка), които са важни от гледна точка на клиентите, за подсигоряване на контрола и потока от стоки в веригата. Тази информация предоставя информация за услугата на компанията Softzoll.


Още информация за Microsoft Dynamics™ NAV

Научете повече за Microsoft Dynamics™ NAV


Индивидуална онлайн продуктова презентация

Искате ли да научите повече за функционалностите и възможностите на iFD navRetail и Microsoft Dynamics™ NAV в индивидуална онлайн презентация?
Обадете ни се по всяко време или ни изпратете кратко запитване чрез нашия формуляр за контакти и ние с удоволствие ще се свържем с Вас.
iFD Microsoft Dynamics™ NAV Online Demo

Поискайте демо …

 


Допълнителна информация

Продуктова информация
iFD navRETAIL Product Info
Свали като PDF
Microsoft Dynamics™ NAV
Microsoft Dynamics™ NAV
Прочетете повече …
Свържете се с нас
iFD Contact
Към формуляр за контакти …


Всички споменати запазени марки са притежание на техните продуценти и собственици. SharePoint, Navision, BizTalk-Server са регистрирани запазени марки на Microsoft Corp. IPhone е регистрирана запазена марка на Apple Inc.