Мобилна търговия mTrade

Мобилното решение iFD mTrade е ролево базирано приложение за отдел продажби, приемане на поръчки на място при клиента, представяне на продукти, планиране на посещения, отчет за посещения и проверки на търговските обекти.

iFD mTrade Sales Force Solution for Retailers and Wholesalers

iFD mTrade Решение за мобилна търговия, за Търговци на едро и дребно

iFD mTrade е ролево базирано приложение и това позволява модулите и функциите да бъдат включени или изключени в зависимост от ролята на потребителя. За всяка дефинирана роля се добавя набор от специфичните за нея функции. iFD mTrade се използва в различни ситуации в ритейл организации и такива за търговия на едро и поддържа следните роли:

Отдел продажби Областни управители Пазарни услуги Клиенти
 • Приемане на поръчки
 • Представяне на продукти
 • Инвентаризация
 • Планиране на посещения
 • Документиране на посещения
 • Задачи за трансфери
 • Още …
 • Приемане на поръчки
 • Представяне на продукти
 • Инвентаризация
 • Планиране на посещения
 • Документиране на посещения
 • Създаване на задачи
 • Преглед на задачи
 • Още …
 • Приемане на поръчки
 • Представяне на продукти
 • Инвентаризация
 • Планиране на посещения
 • Документиране на посещения
 • Разрешаване на задачи
 • Преглед на задачи
 • Проверки на търговските обекти
 • Още …
 • Изпращане на поръчки
 • Разглеждане на продукти
 • Търсене на продукти
 • Разглеждане на ценови листи
 • Разглеждане на промоции
 • Поръчване на етикети
 • Поръчване на постери
 • Инвентаризационен контрол
 • Още …
iFD mTrade решението за мобилни продажби покрива всичко това!

Решението iFD mTrade включва 3 модула: Централен модул за контрол и настройка на устройствата, модул за мобилните устройства и интерфейсен модул iFD mConnect. iFD mConnect.

iFD mTrade използва модерната технология на уеб услугите и по този начин позволява взаимодействието с други ERP системи. За поддържани ERP системи моля обърнете се към секцията iFD mConnect – – която е междинен слой свързващ iFD mTrade с тези ERP системи.

iFD mTrade Desktop – Централна управление

Модулът работи като уеб приложение централно в административното бюро и позволява на администрацията да контролира локалните устройства, опериращи с iFD mTrade

Централното управление поддържа следните задачи:

 • Администрация на локалните устройства и техните потребителски данни
 • Контрол на прехвърлянето на данни между iFD mTrade и ERP системата
 • Сервизни функции като: автоматична настройка и обновяване на приложението, история, поддръжка на база данни и др.
 • Администрация на основните данни за клиенти, продукти, превозни средства и др. Тези данни могат да бъдат поддържани директно, използвайки mTrade функциите или получени чрез iFD mConnect от управляващата ERP система.
 • Проследяване на статуса на всички мобилни устройства и анализ на историята на изпълнените задачи. За устройства снабдени с модул за трансфер на мобилни данни, тази информация се инициира в реално време. В противен случай това става само когато има налична интернет връзка.
 • Резервирането на продукти към камион за продажби извън камиона. Натоварените продукти са причислени към така наречен „подвижен“ склад
 • Разтоварване на върнати продукти от камиони – връщане в склада
 • Инвентаризационен контрол на продукти в превозни средства за „извън камионни продажби“
 • Отчети за продажби и движение.
mTrade in Store

mTrade in Store

iFD mTrade Mobile – Мобилното приложение

Модулът iFD mTrade съдържа набор от специфични функции, изпълняващи определени задачи в организации за ритейл и търговия на едро.

Както е показано горе, iFD mTrade е решение разработено да поддържа опреден брой различни потребителски роли, позволявайки ползването на същото приложение в различни отдели на организацията.

 

Някои от обичайните предизвикателства преодолявани с iFD mTrade в ритейл и търговията на едро са:

 • Приемане на поръчки
 • Търсене, разглеждане и представяне на артикули
 • Разглеждане на ценови листи и промоции
 • Проверка на детайли и наличност на артикули
 • Планиране на срещи за продажби, документация и резултати от срещите
 • Разглеждане, разрешаване и трансфер на задачи
 • Проверки на търговски обекти
 • Поръчване на етикети и постери
 • Инвентаризационен контрол

Още …

Mobile Sales Force Solution

Приемане на поръчки на място при клиента или в търговски обекти

Най-фокусираната функция е приемането на поръчки на място при клиента, но планирането и отчитането на резултата от посещенията също е важно за организациите с отдел продажби.

Ценовите каталози за клиенти са прехвърлени автоматично в мобилните устройства на заден план, позволявайки на Вашите продавачи да работят с различни клиенти и да имат различни ценови списъци в същото приложение, чрез избор на определения клиент.

Поръчката се генерира при приемането на й на място, чрез търсене на артикули в клиентският ценови списък или промоция, или чрез сканирането им на рафта. Чрез изпращането на поръчката, тя се прехвърля директно към ERP системата за допълнително обработване. Повечето ни инсталации автоматично изпращат ERP поръчката, когато няма намерени грешки в реда или в условията за наличност на артикула, счетоводните детайли на клиента или други критерии. Това значително намалява ръчната обработка на поръчката.

Автоматизираните процеси в ERP системата (като например iFD navRetail за Microsoft Dynamics NAV ) могат да предоставят допълнителна информация за доставката и фактурата веднага за клиента завършвайки целият процес. Това води до по-доволни клиенти, относно скоростта и надеждността.

Представяне на продукти и детайли

Основна задача на продавачите винаги е била да държат клиентите информирани за актуалното развитие в асортимента, да представят нови продукти, да отговарят на въпроси за продуктите от гледна точка на характеристики, качество и наличност и да препоръчват алтернативни продукти, ако продуктът не е в наличност или е преустановен. Това прави клиентите щастливи

С iFD mTrade, продавачите могат лесно да търсят и представят продукти спрямо различни критерии.

Посещения на клиентите планиране и отчет

Прецизно и правилно планиране на клиентските срещи, особено за отдел продажби, значително влияе на успеха на организацията и на продавачите. iFD mTrade може да предложи на потребителя дефиниция или класификация на клиентите, като например честотата на посещенията, история на поръчките или критерии за асортимента, както и планиране на посещения от групата или региона на продавача, който отговаря за него.

Търговският представител може да сортира списъка по очаквани времена за посещения във връзка с нужната навигация за ежедневния си маршрут. Съставянето на маршрут за Вашите продажби често е индивидуално персонализирано за организацията, тъй като методите които се използват често варират и могат да включват подобрения в базовата ERP система.

Когато пристигнат при клиента, продавачите уведомяват централният офис, използвайки функцията „start visit“ в приложението.

Проверки на търговски обекти

Често областните управители както и персонала на търговските обекти изискват функции като вътрешно-складова комуникацията, проверка в магазините и на място при клиента. Те могат да проверяват пълнотата на показаните асортименти, формата или качеството на представяне, както и подбирането на промоции и създаване на рекламни постери. Освен това могат да бъдат дефинирани и други различни критерии, индивидуално за всяка категория или ниво на управление.

Ако модула за проверки на търговските обекти е активен, в началото на посещението може да се появи искане за проверка, съдържаща следните задачи:

 • Остави подарък за рожденият ден на управителя на маркетинговият отдел.
 • Моля представете новите продукти на екрана и оставете по 1 мостра от всеки.
 • Моля проверете рафта за липсващи продукти.
 • Въведете поръчка за липсващите продукти.
 • Проверете дали всички етикети са на рафта.
 • Проверете дали актуалния промоционален постер е поставен на рафта и на входа (вижте снимката)
 • И т.н.

Всяка тема трябва да бъде прегледана стъпка по стъпка, позволявайки позицията да има опции, като „Готово“ или „Не е готово“. В тези случаи, могат да бъдат добавяни допълнителни забележки към позицията и дори могат да бъдат снимани и прикачени файлове.

Тези функции автоматизират и оптимизират проверките по търговски обекти, като значително увеличават производителността и прозрачността на вашият дисплей

iFD mTrade модулът за проверки на търговски обекти Ви позволява да дефинирате списъци със задачи, които трябва да се обработят от областния управител или персонал. Резултатите от тези списъци и информацията съдържаща се в тях се прехвърлят обратно към централната система. Там могат да бъдат използвани различни алгоритми за анализирането на резултатите и за свързването на данните с клиентските или складови записи.

Създаване и разрешаване на задачи

Често резултата от проверките по търговски обекти показва, че появилите се проблеми трябва да бъдат асоциирани към съответния служител в йерархията. Ние дефинираме тези проблеми като задачи, които трябва да се свършат от централните отдели, търговските представители или служители, работещи в самите магазини.

Имплементирайки iFD Ticket системата, дори и задачи появили се от проверките на място могат да бъдат регистрирани и директно възложени на служители от централния отдел за допълнителна обработка, за да бъдат проследени при последваща проверка.

Инвентаризационен контрол

Този модул бе разработен, за да поддържа малки търговски обекти с мобилни възможности за инвентаризация. Чрез създаването на заявка за инвентаризация, потребителя може да сканира всички продукти в магазина и да прехвърли данните в централния сървър, за да бъдат оценени спрямо цените на продуктите. Тази функция основно се активира за клиентска роля в по-малки търговски обекти. Например магазини за хранителни стоки или бензиностанции с магазин. Получените документи се пращат до имейла на магазина за допълнителна обработка в различни файлови формати: Adobe PDF, Microsoft Excel или CSV- файлове.

Поръчване на рекламни материали

В повечето ритейл магазини се използват множество рекламни материали в различни формати, за да се промотират продуктите, промоциите или услугите. Организациите често искат тези материали да следват определени корпоративни стилове и материалите да бъдат в предварително принтирани шаблони, които се ползват за промоции и декоративни цели в търговски обекти, ресторанти и др.

Тази специална Add-On функция може да бъде имплементирана за поръчване на етикети с или без индивидуални цени. Отпечатването на етикети и изпращането им може да се направи в Adobe PDF файл и/или по е-майл. Това често става на определена перфорирана хартия, за да се намалят разходите за централно отпечатване и изпращане по пощата. Всичко това води и до спестяване на време на потребителя.

Постери или плакати за реклама по предварително направен дизайн, могат да бъдат поръчани, за един или повече артикули. Това опростява процеса за постигане на правилна корпоративна идентичност за създаване на рекламни материали от различни видове и размери.

Тази специална функция директно взаимодейства с решението на Online Software AG наречена PRESTIGEenterprise, което позволява голям избор от функционалност за POS рекламиране. От принтиране на постери в различни размери до рекламни съобщения на дисплея на кантари, касиерни системи или екрани материалите могат да бъдат създадени чрез шаблони.

PRESTIGEenterprise решението има добавен модул за интегриране на търговски обекти позволявайки трансфера на поръчаните материали да бъде принтиран или пакетиран директно за пращане до магазини.

За повече информация относно тези услуги, не се колебайте да се свържете с нас.

iFD mTrade Windows App

iFD mTrade Windows Приложение

Специално допълнение: Продажби извън камиони

Модулът “Продажби извън камиони” позволява директното продаване и фактуриране на продукти на място при клиента. Процедурата е значително проста. След „loading“ на продуктите в камиона от централния склад, камиона работи, като „подвижен“ склад, където продуктите се доставят и фактурират по време на продажбата

На място при клиента, шофьора/продавача може просто да сканира продукта в клиентската поръчка. Когато е готова, поръчката се отписва, стоковата разписка и фактурата се принтират и предават, пращат по имейл или по пощенски адрес на клиента. Приемането на продуктите е потвърдено чрез подпис, директно върху тъч дисплея. По време на доставката, шофьора/продавача винаги има яснота за наличността на продуктите.

Обикновено всички данни за продажбите се прехвърлят директно чрез трансфер на мобилни данни от мобилното устройство към централните ERP системи.

mTrade Sales Force Solution

iFD mConnect междинен слой за връзка

Повечето инсталации работят с данните на ERP системата. За да се свърже iFD mTrade модула с ERP система (например Microsoft Dynamics NAV или SAP Business One), се използва модула за връзка iFD mConnect.

iFD mConnect се инсталира на централна уеб сървър система, предоставяйки няколко мощни и сигурни уеб услуги. Връзката с различни мобилни устройства от iFD mTrade средата става чрез корпоративна мрежа, VPN (Virtual Private Networks) или World Wide Web среда, в зависимост от комуникацията и политиките за сигурност на индивидуалната организация.

ИФД предлага хостинг и взаимодействие с корпоративни ERP системи, като отделен софтуер или като решение тип услуга при желание от страна на клиента. Ако организацията Ви предпочита нашия „Data” център може да оперира с данните чрез взаимодействащата програма iFD mConnect.

Операционни системи

IFD mTrade е достъпно на различни мобилни платформи

 • Windows™
 • Windows Mobile™
 • Android™
 • iOS™

Индивидуална онлайн продуктова презентация

Искате ли да знаете повече за функционалността и възможностите на iFD mTrade и iFD mConnect в индивидуална онлайн продуктова презентация?

Обадете ни се по всяко време или ни изпратете кратко запитване чрез нашия формуляр за контакти и ние с удоволствие ще се свържем с Вас.

<a=href=”https://www.ifd-software.de/request-demo/?lang=bg” target=”_blank” rel=”noopener”>iFD mTrade Online Demo

Заявка за демо презентация…

 


Допълнителна информация

 

Продуктова информация
iFD mTrade Product information
Свали като PDF…
Свържете се с нас
iFD Contact
Към формуляр за контакти…