MDE Решение за складове и логистика – iFD mStore

iFD mStore е MDE решение за автоматизация на всички IT-базирани процеси в складовото стопанство, като разширява функционалността на ERP системата, посредством комуникацията с ERP системата и обновявайки важни данни на секундата. Използвайки този тип функционалност се улеснява контрола на потока от стоки, тъй като системата има на разположение повече данни в реално време.

Мобилното MDE решение iFD mStore:

 • Минимизира разликите между реалната ситуация и показаните данни в ERP системата;
 • Оптимизира и увеличава надеждността на процесите в складовете;
 • Значително намалява времето за обработване на клиентски поръчки;
 • Увеличава ефикасността на персонала и качеството на данните, защото те не се въвеждат многократно;
 • Увеличава скоростта на въвеждане на данните, защото то се случва паралелно с управлението на склада;
 • Позволява контрол и промени на данните на място в складовете, при необходимост;
 • Позволява бърз контрол над складовата наличност, отчетите, както и промените в цените;
 • Автоматично създава нужните документи при завършване на задачи например – информация за превоза на стоки, стокови разписки, фактури, и информация за клиенти;
 • Намалява разходите за складови операции от страна на наличния персонал;

Въпреки че iFD mStore е силно и детайлно MDE решение за складова автоматизация, то е проектирано и оптимизирано да работи на различни мобилни хардуерни системи. Това създава предпоставка за намаляване на разходите за разработка на цялостното решение за вашата организация.

iFD mStore - MDE software Order process automation

iFD mStore – MDE софтуер за автоматизация на процеси и обработване на поръчки

Системно решение

Мобилното MDE решение iFD mStore е базирано на своя собствена локална база данни, и съдържа цялата информация от централната система за складово управление (iFD digiStore или iFD wMaS), както и до централната ERP система (например Microsoft Dynamics™ NAV).

Комуникацията е базирана на стандартни мрежови протоколи, което Ви позволява да използвате различни предавателни канали, като WiFi (WLAN), мобилна data комуникация, локални мрежи, както и за други среди. Оборудването на MDE устройствата дава възможност за комуникация с различен хардуер, като ръчни скенери за баркод, скенери от разстояние или мобилни мотокарни терминали.

В зависимост от конкретната мрежова инфраструктура и качеството на предаване на данните, са възможни – постоянна мрежова комуникация или пакетно периодично предаване на данни. И в двата случая, MDE устройството получава складови задачи (например, получаване на продукти, взимане, складова наличност, транспорт и производство) и изпраща резултатите.

Получаващата система – системата за складово управление iFD digiStore, iFD wMaS или свързаната ERP система автоматично обработват данните, за да генерират получените документи и/или комуникационните задачи, които са конфигурирани. По време на обработването се калкулират активните складови поръчки, както и се проследява складовата наличност.

Модули

Решението iFD mStore съдържа следните модули:

 • Комисиониране;
 • Експедиция;
 • Приемане на стоки;
 • Инвентаризация;
 • Производство;
 • Настройки
MDE Picking

Всички iFD mStore функции имат следните възможности:

 • Поддръжка и проследяване на партиди;
 • Контрол на складовата наличност за специфични партиди;
 • Поддръжка на четене на голяма част от импортираните данни (например номер на артикул, партида, дати и номера на палети) от генериран баркод, следвайки международни стандарти, директно от стоките или палетите.

Благодарение на модуларната си структура, iFD mStore може да бъде параметризирано за различни по мащаб решения за оптимална работа на съществуващите работни процеси.

Многоезична Поддръжка

iFD mStore поддържа различни езици за всяко от MDE устройствата. Потребителите могат да избират подходящ език с който се чувстват комфортно и сигурно при работа. При желание от страна на клиента могат да се интегрират и нови езици. В момента iFD mStore може да бъде на:

 • Английски
 • Немски
 • Испански (Европа)
 • Испански (Латинска Америка)
 • Руски

Комисиониране

След създаване на поръчките от страна на ERP системата, се генерират задания за комисиониране, които могат да бъдат избирани и зареждани за обработка в mStore.

Обработката на задания за комисиониране включва следните стъпки:

 • Избор на склад от мобилния терминал
 • Избор на задание(я) за обработка
 • Сканиране на номер на артикул, партида, и складова единица от баркод етикет на палета (EAN 128)
 • Въвеждане на количеството
 • Нов палет
 • Въвеждане на транспортни приспособления
 • Приключване на заданието
 • След приключване на задание за комисиониране се отпечатват придружаващите документи и палетни етикети, съдържащи баркод с номера на всеки палет

iFD mStore Kommisisionierung

Комисионирането с мобилни терминали в реално време осигурява синхрон на информационния и материален поток, което дава възможност за бърза реакция при недостиг на стока.

Експедиция

Тази функция служи за контрол на стоката при товарене на комисионираните палети. Базирана на прикачени етикети за доставка, iFD mStore автоматично проверява поръчката за да установи:

 • Дали единицата (палет, контейнер, клетка), принадлежи към тази доставка/тур;
 • Дали всички части на доставката са правилно и пълно заредени при нейното изпращане;
Warenausgang

В случай, че някой от палетите в заданието за експедиция липсва, това сигнализира на ERP системата, за да не се включват стоките от този палет в придружаващите документи.

След приключване на експедицията се отпечатват автоматично съответните придружаващи товара документи.

Процес на доставката

Когато iFD mStore е вградено при мобилните терминали на шофьорите, приложението може да се използва на място при клиента. При доставка на стоките на клиента, могат да бъдат сканирани – върнати артикули и транспортни приспособления (например клетки, контейнери и палети), за да се генерират автоматично и кредитните известия.

Приемане на стоки

Тази функция служи за осъществяване на входящ контрол на стоката, доставяна в склада. Той позволява въвеждането/сканирането на партидните номера на доставената стока, както и оценките за качеството на стоката и състоянието на опаковката да стават на място до приеманата пратка. Това премахва необходимостта от използване на хартиени формуляри и подобрява качеството на информацията при приемане на стока.

Обработката на задания за приемане на стока включва следните стъпки:

 • Избор на склад от мобилния терминал
 • Избор на поръчка за получаване на стока
 • Сканиране на номер на артикул и партида от баркод етикет на палета (EAN 128)
 • Въвеждане на количеството
 • Въвеждане на оценка за качеството и хигиената на доставената стока (HACCP)
 • Въвеждане на транспортни приспособления (например клетки, контейнери и палети)
 • Приключване на поръчката

След приключване на поръчката за приемане на стока се отпечатват придружаващите документи и етикети.

Инвентаризация

Този модул служи за извършване на пълно или частично записване на складовата наличност. Той е проектиран така, че да осигурява възможност за най-висока степен на паралелност на процеса на преброяване, с цел бързото му приключване.

Модулът за инвентаризация поддържа:

 • Разделяне на всеки склад на произволен брой зони за инвентаризация;
 • Разделена обработка на зоните и възможност за паралелна обработка на множество зони;
 • Проверка на данните и предотвратяване въвеждането на некоректни данни
 • Бързи справки за състоянието на текущо обработваната зона

Обработката на задания за инвентаризация включва следните стъпки:

 • Избор на задание за инвентаризация (склад)
 • Избор на зона за инвентаризация
 • Сканиране на номер на артикул, партида и номер на палет от баркод етикет на палета (EAN 128)
 • Въвеждане на количеството върху палета
 • Приключване на инвентаризираната зона
 • Печат на контролен списък на инвентаризираната зона
 • Потвърждаване или изтриване на резултатите за зоната

След като приключи инвентаризацията, данните се връщат към ERP системата за допълнителна обработка.

Производство

Този модул служи за комисиониране на суровините, необходими за изпълнението на производствени задания.

Обработката на производствени задания включва следните стъпки:

 • Избор на производствена поръчка
 • Сканиране на номер на артикул, партида, и складова единица от баркод етикет (EAN 128)
 • Въвеждане на количеството
 • Приключване на заданието

След приключване на производственото задание се отпечатват придружаващите документи. Системата поддържа следене на складова наличност и уведомява отдела по снабдяване в случай на недостатъчни запаси от суровини.

Produktion

Системни настройки

Модула за системни настройки е отделен компонент, разработен като Windows Desktop Application, за да контролира и поддържа данните използвани от iFD mStore. Тази функционалност позволява:

 • Настройване и обновяване на нови мобилни устройства;
 • Изтриване на невалидни поръчки;
 • Дефиниция на зони за контрол на складовата наличност;
 • Статус на следенето на поръчки;
 • Оперативни доклади за потока на контрола за складовата наличност;
 • Резервно копие на използваните данни;

iFD mStore Kommisisionierung Details

Как се интегрира iFD mStore

За подобряване на ефективността ние анализираме логистичните процеси и организацията на материалните и информационни потоци във Вашата компания и изготвяме задания, които Ви подпомагат при вземането на решение и Ви дават представа за необходимите модули на mStore.

Съвместно с Вас разработваме концепция за внедряване на mStore, дефинираме интерфейсите и Ви даваме препоръки за оразмеряване и подбор на необходимия хардуер.


Индивидуални онлайн презентации за продукти


Искате ли да знаете повече за функционалността и възможностите на iFD mStore в индивидуална онлайн презентация на продукта?

Обадете ни се по всяко време или ни изпратете кратко запитване чрез нашия формуляр за контакти и ние с удоволствие ще се свържем с Вас

iFD mStore Online Demo

Поискайте демо …


Нашите хардуерни препоръки

Productinformation iFD mStore

Productinformation iFD mStore

Productinformation iFD mStore

Productinformation iFD mStore

Имаме богат опит с Mobilia M3 Series ползвани в редица проекти. Тези продукти не само имат атрактивни цени но са здрави и добри заупотреба при складирането.

За повче модели и продуктова информация за M3 Mobile моля посетете сайта на производителя…

Допълнителна информация

Продуктова информация
iFD mStore Produktinformation
Свали като PDF…
Свържете се с нас
iFD Contact
Към Формуляр за контакти…