Гъвкавост на Mobile Data Entry (MDE) решението

Технологичните и организационни възможности на MDE решението са се увеличили значително през последните години поради появата на голям брой достъпни или мощни мобилни устройства, като таблети или смартфони. Тези устройства позволяват създаването на нови и сложни приложения, чиято функционалност стига до оптимизиране на корпоративни работни процеси и тяхната автоматизация на достъпна цена.

iFD има повече от 15 годишен опит в успешното разработване на мобилни решения за складово управление, продажби и приемане на поръчки. Този опит ни позволи лесно да се възползваме от възможностите, които новите бързо развиващи се технологии предоставят. Това от своя страна улесни успешното им внедряване в решения за корпоративни клиенти в ритейл, продажби на едро, складиране, застраховки и др. услуги.

Възползвайки се от функционалностите и методите, предоставени от новите технологии, ние разработваме наши структури, които са ядро за голям брой специфични мобилни бизнес апликации, така наречени iFD mBusiness Приложения.

iFD мобилна ON-OFFLINE функционалност

Това, което отличава iFD мобилните приложения е имплементацията на така наречената ON-OFFLINE функционалност. Това представлява съхранение и буфериране на данни в локална база, включително и някои таблици с основни данни (например ценови листи, артикули и др.). Това се прави с цел, когато липсва интернет връзка потребителя да може да ползва функциите на мобилното си устройство. Приложението mStore ще запамети и прехвърли данните при първа възможност. По този начин операцията не зависи от постоянна интернет връзка и това позволява работа в затруднена среда като килери, хладилни стаи или по отдалечени райони.

iFD mStore за складово управление

iFD mStore е решение за складово управление, което поддържа и разширява стандартната ERP функционалност чрез мобилни устройства в складовете. To е мобилно приложение проектирано да бъде „удължената ръка” на ERP системата. Чрез него се опростяват работните процеси в складовете – получаване на продукти, пакетиране, комисиониране, релокация, следене, принтиране на етикети и контрол на складовите наличности

Прилагането на такова решение спомага за интегрирането на материалните и информационни потоци в склада и води до оптимизация на логистиката на компанията.

iFD mStore може да бъде имплементирано в различни ERP системи, тъй като комуникацията се осъществява на базата на модерни уеб технологии. Тези уеб технологии действат като комуникационен слой между мобилните приложения и основната ERP инфраструктура. Ако главната система се променя, комуникационния слой може да се погрижи за тези промени и да помогне да се избегнат влияния върху мобилната функционалност.

В момента iFD mConnect има интерфейсни функции към следните ERP или складови системи

  • Microsoft Dynamics™ NAV
  • SAP Business One™
  • iFD wMaS warehouse management solution as a Service
  • • При желание, други

iFD мобилни Бизнес решения

Мобилните бизнес решения стават все по популярни.

От една страна, мобилните приложения често са разглеждани като малки приложения, защото се инсталират на мобилен телефон. От друга страна съществува възможност за интегриране или миграция на корпоративни работни процеси в професионални бизнес приложения. Те използват централизирана и динамична бизнес логика за да изпълняват някои клиентски или комуникационни цели и предизвикателства. Също така опростяват и оптимизират услугите, използвайки достъпността на информацията от гледна точка на цена на услугата, скорост, степен на удобност за клиента или други подобрения на услугата. Всичко това е повод за подсилване на клиентското доверие.

Използването на тези технологии за корпоративни работни процеси, методи, инструменти и комуникация, могат да бъдат оптимизирани като процеси базирани на обикновена или специфична централизирана бизнес логика. Това позволява висока степен на автоматизация, ориентирана към клиентите.

NРазлични стандартни работни процеси (например приемане на поръчки, нови клиентски работни процеси и др.) могат да бъдат модифицирани и стратегически оптимизирани.

В тази сфера на работа ON-OFFLINE функционалността на приложението е много важен фактор, тъй като в реалността извън главния офис, интернет връзката в различни локации може да варира. Дори и интернет връзката да е недостъпна, влиянието върху потребителя трябва да остане минимално, до колкото е възможно – предаването на данните до централната система става автоматично когато интернет комуникацията е възстановена.


Допълнителна информация