iFD Мобилни бизнес приложения

Технологичните и организационни възможности на MDE решението са се увеличили значително през последните години поради появата на голям брой достъпни или мощни мобилни устройства, като таблети или смартфони. Тези устройства позволяват създаването на нови и сложни приложения, чиято функционалност стига до оптимизиране на корпоративни работни процеси и тяхната автоматизация на достъпна цена.

iFD mBusiness Professional Apps Structure

iFD mBusiness Структура на приложения

iFD има повече от 15 годишен опит в успешното разработване на мобилни решения за складово управление, продажби и приемане на поръчки. Дългогодишният опит ни позволи лесно да се възползваме от възможностите, които новите бързо развиващи се технологии предоставят. Това от своя страна улесни успешното им внедряване в решения за корпоративни клиенти в ритейл, продажби на едро, складиране, застраховки и др. услуги.

Възползвайки се от функционалностите и методите, предоставени от новите технологии, ние разработваме наши структури, които са ядро за голям брой специфични мобилни бизнес апликации, така наречени iFD mBusiness Приложения.

iFD мобилна ON-OFFLINE функционалност

Споменатата ОН-ОФЛАЙН функционалност е един от основните критерии когато се избира една от технологиите. Възможността за предаване на мобилни данни е приложение, което постоянно се развива в света, но въпреки това все още има ситуации и обстоятелства където качеството на тяхното предаване не е достатъчно добро или дори няма такова.

Използвайки нашите мобилни бизнес приложения, които осигуряват тази он-офлайн функционалност, влиянието на такива ситуации на потока на работа може да се намали значително. Интегрираната логика автоматично засича, дали връзката за данни е достатъчно добра и задържа данните за трансфер, докато ситуацията се повтори, позволявайки на потребителя да продължи работата си с по-малко или без негативно въздействие върху работните процеси.

Уеб решения или iFD мобилни бизнес приложения (mBusiness)

Especially the mentioned ON-OFFLINE CAPABILITY is one of the major criteria when deciding for one of the technologies. The availability of mobile data transmission is development constantly developing in the world, but nevertheless there still remain situations and circumstances where geographical or infrastructural also in some buildings, the quality and throughput of mobile data transmission is not good enough or even not present to constantly and stable communicate with the necessary server systems. This can have various reasons, in buildings as well as in transportation or warehouse environments like deep freeze cells.

By using our mobile Business Apps, providing this ON-OFFLINE CAPABILITY, the influence of such situation on the flow or work can be significantly reduced. The integrated logic is detecting automatically, whether the data connection is sufficient and holds back data from transmission until this situation is given again, allowing the user to continue with its work with less or no impact on his workflow.

Компоненти на iFD Мобилните Бизнес Приложения

iFD mBusiness приложенията обикновено са съставени от следните компоненти:

 • mBusiness приложение за мобилни устройства
 • Бизнес логика на централен сървър / ферма

Бизнес логиката и функции са направени, така че да бъдат индивидуално подсигурени уеб услуги, повиквани от локално инсталираното mBusiness приложение, за да изпълнят функцията си. Комуникацията с уеб услугите лежи в основата на определени стандартни и индивидуални концепции за сигурност, реализирайки достъпа до централните бази данни или документи, директно или индиректно, за да се формира бизнес логиката.

Устройства и операционни системи

Индивидуални iFD mBusiness Приложения могат да бъдат настроени/ разработени за различни устройства и операционни системи, като:

 • Windows™ Desktop 7 / 8 / 10
 • Windows™ Mobile
 • Windows CE™
 • Android™(Смартфони и Таблети)
 • Apple iOS™ (iPhone™ / iPad™)

Софтуерна дистрибуция

В случай на нови софтуерни бизнес приложения, локално инсталираните приложения автоматично предлагат те да бъдат изтеглени, от локалния сървър или в някои случаи от съответните App-Stores. Софтуерна дистрибуция направена от потребителя обикновено не е нужна.

Брандиране на mBusiness приложенията

Основата за клиентски индивидуален дизайн и функционалност на специфичните предложения е Фронт-енд архитектурата на iFD mBusiness приложението. Тази архитектура може да бъде персонализирана според клиентските изисквания. Фронт енда ще бъде интегриран чрез разработка на iFD, и нашите отдели за дизайн могат да променят изгледа и дизайна при поискване на потребителя.

Нашите стандартни mBusiness приложения iFD mStore и iFD mTrade

Нашите стандартни продукти iFD mStore и iFD mTrade са такива mBusiness Приложения, базирани на собствени методи за мобилна технология. mStore е стандартна апликация, която се фокусира в сферата на складовата автоматизация. От друга страна mTrade е специална апликация, за мобилна търговия. Тя вякояяяяключва в себе си различни ролево базирани функции: от планиране на уговорени срещи, приемане на поръчки, продуктово презентиране до проверки на търговски обекти, взаимодействие с клиенти и докладване на централният офис. Основно се използва за продажби и ритейл организации, „in-house“ или на място при клиента.

Софтуер като услуга

В някои случаи, организациите не могат да инвестират бизнес логиката на техните мобилни приложения на сървърните им системи. При тези ситуации, iFD предлага оперирането на бизнес логиката в собствени центрове с данни и поддръжка, грижейки се за достъпността, сигурността и трансфера на данни на резултатите към клиентските центрове, използвайки сигурни канали. Софтуер като услуга (SaaS)

Сфери в които се използват iFD mBusiness Приложенията

Интересни стратегически сфери в които се използват mBusiness приложенията са, например:

 • Ефикасно приемане на поръчки при клиентските обекти
 • „Off-truck“ продажби
 • Планиране на посещения и документация в ритейл и продажби на едро.
 • Приемане на поръчки в Rack-Пазаруване
 • Събиране на данни на място при клиента
 • Процеси при продажбите в застрахователната сфера
 • Получаване на стока и документация в логистиката
 • Следене на продукти
 • Туристически системи / Системи за резервации
 • Земеделски приложения
 • Билетни системи
 • И други

Информация относно iFD mBusiness приложенията

iFD mTrade Демо – Видео
iFD mTrade Демо – Приложение в Microsoft Store

Индивидуална онлайн продуктова презентация

Искате ли да научите повече за функционалността на iFD mBusiness приложенията в индивидуална онлайн презентация?

Обадете ни се по всяко време или ни изпратете кратко запитване чрез нашия формуляр за контакти и ние с удоволствие ще се свържем с Вас

iFD mBusiness Apps

Поискай демо …


Additional information

Продуктова информация
iFD mBusiness Product information
Свали като PDF…
Свържете се с нас
iFD Contact
Към формуляр за контакти…