iFD mConnect

iFD mConnect е интерфейсен модул на всички iFD Mobility апликации, които се използват извън централната система, като iFD mTrade за мобилни продажби или някоя друга iFD mBusiness апликация. Този интерфейс свързва индиректно апликациите с различни ERP или CRM системи.

iFD mConnect Mobile App ERP Connector Structure

iFD mConnect мобилен App ERP Connector структура

iFD mConnect, като междинен слой взаимодейства между централното ядро и мобилните апликации и устройства. Посредством заявките от централната система интерфейсния модул разделя мобилните устройства директно от базите данни. Това позволява редица предимства и условия за прозрачност и сигурност, както и опростява интерфейса на други ERP и CRM системи и среди.

Динамичен интерфейс към системите

iFD mConnect, като междинен слой взаимодейства между централното ядро и мобилните апликации и устройства. Посредством заявките от централната система интерфейсния модул разделя/секвестира мобилните устройства директно от базите данни. Това позволява редица предимства и условия за прозрачност и сигурност, както и опростява интерфейса на други ERP и CRM системи и среди.

Мащабиране

iFD mConnect може да предложи подкрепа за достигането на добре разработени решения, благодарение на това, че модула е базиран на модерни XML- уеб услуги. Използвайки множество паралелни операционни уеб сървъри, производителността при получаването на заявки, дори и в пикови часове, остава точна и надеждна, което е важно при работа с голям брой мобилни устройства.

Мобилна сигурност

Директният достъп до продуктивни IT системи в организацията трябва да бъде контролиран и наблюдаван постоянно, защото този тип методи за достъп могат да повлияят на безопасността и сигурността на данните. В този контекст, iFD mConnect е допълнителна бариера между ядрото и външните обекти на компанията, покривайки и събирайки заявките в по лесно контролируеми уеб услуги.

Поддържани системи

В момента iFD mConnect поддържа следните ERP и BI системи

  • Microsoft Dynamics™ NAV 2009
  • Microsoft Dynamics™ NAV 2013
  • Microsoft Dynamics™ NAV 2015
  • SAP Business One™
  • iFD MIS (data warehouse)

Поддържани iFD Mobility продукти

В момента iFD mConnect взаимодейства със следните iFD Mobility продукти и Dynamics NAV решения

  • iFD mTrade – Мобилно решение за търговия
  • iFD mStore MDE и складово управление
  • iFD mBusiness Приложения
  • iFD navRetail Add-On решение за Microsoft Dynamics™ NAV

Допълнителна информация

iFD mConnect Specs
iFD mConnect Produktinformation
Свали като PDF …
Microsoft Dynamics™ NAV
Microsoft Dynamics™ NAV
Прочетете повече …


All mentioned trademarks are owned by their owners and producers. SharePoint, Navision, BizTalk-Server are registered trademarks of Microsoft Corp. IPhone is a registered trademark of Apple Inc.