Дизайн, инсталация и интеграция на системи

Когато се планира нова система и софтуерно решение, често се появява въпроса за оразмеряването на нужните хардуерни и софтуерни компоненти, тяхната прецизна настройка и процедурите за инсталиране. Процесът на дизайн на една система включва множество фактори в това число и практическия опит на фирмата при внедряване на решенията. Фирмата стъпва на 22 годишния си опит, реализирайки успешно множество проектни за различни по мащаб и фокус компании.

Нашите консултантски и развойни дейности се реализират в тясно сътрудничество с Вашия персонал. Това ни помага да разберем Вашия начин на работа и да Ви предложим приложимо в практиката и адаптирано за Вас решение, което действително облекчава работата на Вашите сътрудници и се приема от тях.

Инсталация

Нашите услуги включват инсталация, настройване и оптимизиране на различни решения: сървъри, клиентски системи, бази данни, мобилни, принтиращи и периферни устройства в ритейл и складови пространства. Дейността ни не приключва с разработка на софтуера. Ние се грижим и за синхронизирането и взаимодействието на външните му устройства. Това най-често включва инсталация и настройка на периферни устройства, като ръчни скенери, мотокарни терминали и оборудване за взимане и теглене на продукти.

Импорт на данни от предишни системи

В повечето интегрирани проекти на нови ERP или CRM системи, е нужно да се редактират и въвеждат специфични данни от старите системи, които ще бъдат заменени частично или изцяло от новото решение. Това важи особено за случаите с патентовани системи и такива с предварително направени персонализации.

Нашата компания е доказала знанията си работейки по проекти с големи обеми данни от съществуващи системи и нови персонализирани системи. Поради факта, че компанията има 22 годишен опит в IT сферата, нашите програмисти могат да използват знания за редица технологии и системи, за да реализират Вашите проекти.

Миграция на Micrsoft Dynamics NAV

През последните години iFD е направила множество миграции от стари системи към Microsoft Dynamics NAV инсталации, както и преход на стари функционалности и персонализации от стандартен класически клиент към ролево базиран такъв (стартиращ от версия NAV 2009).

Планирате да преминете към по-нова версия на Microsoft Dynamics NAV? Свържете се с нас.

Повече информация за iFD портфолиото от услуги

Искате да знаете повече за iFD портфолиото от услуги и какво можем да направим за Вашата организация?

Обадете ни се по всяко време или ни изпратете кратко запитване чрез нашия формуляр за контакти и ние с удоволствие ще се свържем с Вас.
iFD Installation/Integration/Migration

Поискай информация…


Допълнителна информация