Издател

ИФД Инженеринг Джойнт Венчър ООД
84-85, Ул. Ами Буе, 1612 София

Тел.: +359 (2) 951 67 66
Факс: +359 (2) 951 67 73
Имейл: info_ifd@ifd-sofia.com

Управител: Красимир Димитров

Регистрация: Amtsgericht Sofia, Нр. 35057/1993
VAT ID: BG 831331134

Източници на снимки и графики:

ИФД и Shutterstock.com / снимките са ползвани с лиценз от Shutterstock.com

Отговорност

Тази страница е изготвена с най-голямо старание. Въпреки това не може да бъде поета отговорност за безпогрешността и точността на съдържащите се в нея информация. Всякаква отговорност за щети, произтичащи пряко или косвено от използването на тази страница, е изключена, ако тези щети не са в резултат на умишлено действие или проява на груба небрежност. Отговорност за съдържанието и свързаните страници носят техните собственици.

Авторско право

Текстовете и художественото оформление на представянето на ИФД Инженеринг Джойнт Венчър ООД в интернет са защитени. С изключение на предложените файлове за сваляне, които могат да се ползват само в оригиналния им вид. Ползването на текстове и изображения е позволено само с изрично писмено съгласие на ИФД Инженеринг Джойнт Венчър ООД.