iFD – ISO 9001:2015 сертификат

От 2001 година ИФД Инженеринг ООД е сертифицирана по ISO 9001:2000. През юни месец 2016 година фирмата успешно се ресертифицира към стандарт ISO 9001:2015. Ресертификацията към новата версия на стандарт ISO 9001 – солиден и доказал се във времето – ни дава мощно средство, основаващо се на най-добрите световни практики по качеството, методи и планове за тестване.

IFD Engineering ISO 9001:2015 certified

За повече информация относно ИФД продукти и услуги

Искате ли да научите още относно ИФД, нашите продукти, услуги и методи в индивидуална онлайн-презентация ??

Свържете се с нас или използвайте формуляра ни за контакти. Ще се свържем с Вас колкото се може по бързо за да насрочим телефонен разговор или онлайн презентация за Вас …
iFD Microsoft Dynamics™ NAV Online Demo

Свържете се с ИФД


Допълнителна информация

This post is also available in: Английски Немски Испански

Tagged on:             
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
618