EDIFACT интеграция

Автоматизацията може да доведе до значителни подобрения и увеличаване на скоростта на работа в много области на бизнес процесите. Обменът на данните може да се извършва по-бързо и по-ефективно между системите чрез интелигентни интерфейс компоненти, което води до значително намаляване делa на ръчната обработка.

EDI (Electronic Data Interchange) интерфейс е често използван стандарт. Въпреки че обменът на данни между системите може да се направи по най-различни начини, с времето развитие са придобили определени стандарти, а също така и някои собствени формати за комуникация.

Повече от 20 години ИФД реализира интеграция с различни интерфейси и то не само към Microsoft Dynamics™ NAV и Add-On решението iFD navRETAIL. Импортът на данни е непрекъснат и леснопроследим, като това се осигурява чрез запис на входно-изходните операции в така наречените лог-файлове. Процесът включва и активно известяване, когато очакваният импорт на данни не пристигне в зададения интервал от време (мониторинг).

Видове документи за импорт

В множество проекти сме имплементирали различни интерфейси за трансфер на данни и EDI конфигурации, които включват:

 • EDI стандарт
  • Поръчки, напр. ORDERS 96A
  • Доставки, напр. DESADV
  • Фактури, напр. INVOICE 96A
  • Каталози с артикули, напр. PRICAT
 • Специфични интерфейси

  • o Поръчки
  • o Фактури
  • o Документи за доставка
  • o Данни за артикули
  • o Поръчки към доставчици
  • o Логистични и маршрутни данни
  • o Данни за видове и размери на палети
  • o Касови и POS данни
  • o Складови и инвентаризационни данни
  • o Данни от търговски системи, напр. E-Shop

Формат на данните

Програмирането на собствени формати за интерфейс се основава на първо място на нашите стандарти в продуктите ни за Navision EDI интерфейс, съобразено с конкретните изисквания на клиента. Използват се всички популярни формати на данните, напр. EDI, XML, текстови файлове, web файлове и специфични файлови формати.

Автоматизиран импорт

Предимството на автоматизирания импорт на данни в Navision е, че не изисква ръчно въвеждане и настройка от страна на потребителя и данните се пренасят в системата в момента на пристигането им напълно автоматично. Само в случай на грешка при импорт съответните документи се маркират за преглед и се изисква ръчна проверка и корекция на данните преди следващия трансфер. Опитът е показал, че един активен протокол за записи и съобщения за грешки оптимизира работния процес.

Записи и съобщения

Когато автоматизираният импорт на данни протича без грешки, от това не произтича административна работа за потребителите. Полезно е, потребителите да се уведомяват за успешно импортираните данни, в случай че те трябва да бъдат подложени на допълнителна обработка. В автоматичния процес и тези проактивни съобщения могат да бъдат включвани или изключвани.

В случай на грешка обаче съобщенията са диференцирани и се адресират до различни получатели според вида на грешката – техническа или от компетентността на съответен търговски отдел.

Комбинацията от високо производителен електронен интерфейс за Microsoft Dynamics™ NAV и прецизен механизъм за мониторинг води до устойчиво и оптимално решение за обмен да данни с висока степен на надеждност.

Преобразуване и разпределение на данни

Докато малкия и среден обем от данни могат да се обработят като се използва функционалността на ERP системата или да се направи комбинация с допълнителни сървъри, то трансферът на големи пакети от данни изисква сценарии за конвертиране и специална система за тази задача.

Нашият опит показва, че Microsoft BizTalk ™ Server може да бъде решение, когато се изисква трансфер на големи пакети от данни със собствени сценарии за конвертиране.

Информация за Microsoft BizTalk™ Server

Microsoft BizTalk™ Server Details

Индивидуална необвързваща консултация за интерфейс

Искате да научите повече за нашите интерфейсни решения и EDI интеграция и възможното им приложение във Вашата компания?

Обадете ни се по всяко време или ни пратете кратка заявка чрез нашата форма за контакт и ние с удоволствие ще се свържем с Вас.

iFD EDI Integration

Виж повече …

 


Допълнителна информация

iFD Консултация
iFD Consulting
Прочетете повече …
iFD Настройка
iFD Customizing
Прочетете повече …
Свържете се с нас
iFD Contact
към Формуляр за контакти