Управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) и мобилна търговия

Customer Relationship Management (CRM) е важна функция за създаване на постоянна и сигурна комуникация с клиентите, и прозрачното й представяне в компанията. Освен традиционните методи за CRM като: поддръжка на информацията за фирми и контакти, информация за кампании и събития, задачи и електронна поща, съвременната CRM система обединява всички релевантни данни, като предоставя гъвкав инструмент за оптимално обслужване и постигане на високи нива на клиентска удовлетвореност. Ние разширяваме управлението на взаимоотношенията с клиентите чрез съвременно приложение за управление на продажбите, планиране на посещения, проверка на търговски обекти и вземане на поръчки на място при клиента. Това е iFD mTrade– нашият продукт за активно управление на търговските представители.

Фирмата притежава опит с Microsoft Dynamics™ NAV и поддържа два основни Microsoft Dynamics™ продукта.

Microsoft Dynamic™ NAV – Модул CRM

Като дългогодишен партньор на Microsoft имаме технологично know how за възможностите и функционалността на продукта Microsoft Dynamics™ NAV. Интегрираният модул CRM в Microsoft Dynamics™ NAV обхваща някои функции от управлението на взаимоотношенията с клиентите, информацията от които е достъпна директно в базата данни на Microsoft™ Dynamics NAV. Такива функции са например: поддържането на контакти, сегменти и кампании.

Тези функции и данни могат да се адаптират спрямо специфичните нужди на организацията на клиента.

Microsoft Dynamics™ NAV – Модул Сервиз

Друг интегриран модул на Micosoft Dynamics NAV е модулът Сервиз, който включва важни функции за управление на сервизните дейности.

Тези функции и данни могат да се адаптират спрямо специфичните нужди на организацията на клиента.

Microsoft Dynamics CRM

Продуктът Microsoft Dynamics™ CRM излиза извън обхвата на горепосочените Dynamics NAV модули, като предоставя още по-богати възможности с новите си функционалности и се прилага, когато тези функционалности са необходими в организацията.

Създадена е възможност за обработка на заявки като сигнали за проблеми, визуализиране на бизнес процесите в съответствие с параметри като: продажби, нови клиенти и т.н., както и значително усъвършенствани функции в областта на маркетинга.

Друго интересно разширение на Microsoft Dynamics™ CRM е десктоп клиент за Unified Service Desk (CRM USD). Този десктоп клиент е разработен специално за Център за обслужване на клиенти и сервиз (Call- und Service-Center). Той може да се използва като набор от инструменти за конфигуриране на функциите и данните от Microsoft Dynamics ™ CRM, както чрез интеграция с модул CTI (Computer Telephony Integration), така и чрез извикването на собствени десктоп приложения.

Търговски представители и приемане на поръчки

Нашия продукт, iFD mTrade разширява функционалността на управление на взаимоотношенията с клиентите чрез функциите, които осигуряват приемане на поръчки, планиране на посещения, проверка на търговските обекти, представяне на продуктите и разпределение на задачите.

iFD mTrade Außendienstlösung und Bestelllösung

iFD mTrade Außendienstlösung und Bestelllösung

И в това приложение използваме опита си в комбинираните възможности за онлайн и офлайн работа и по този начин гарантираме стабилната работа и използването на iFD mTrade дори при лоша Интернет връзка.


Допълнителна информация

Microsoft Dynamics™ NAV
Microsoft Dynamics™ NAV
към Продукта …
Microsoft Dynamics™ CRM
CRM Solutions
Към продукта …