Консултиране, интеграция, най-добри практики

Многото проекти, а също така и съвместната работа с различни клиенти и партньори са показали, че във всяка организация през годините или по време на бързи фази на растеж се установяват работни процеси и структури, които често биват създавани от необходимост и впоследствие се развиват по-нататък.

Но точно такива структури могат да се развият като „острови“ в цялостната организация и по този начин да се изгради структура на разходите – тук е важно редовното анализиране на задачите и комуникацията и хармонизирането на работните процеси в контекста на общите цели.

Нашето консултантско портфолио за Вашата фирма

 

Избор на решение – Вашите изисквания – Оптималното решение

Благодарение на дългогодишния ни опит на IT пазара, отчитайки Вашите изисквания за желаното решение и очакваните резултати, можем да предложим оптимални решения, съобразени с Вашите нужди. С помощта на доказали се вече интегрирани решения, анализ на клиентските бизнес процеси и подбор на доставчици се извършва необходимата координация и управление на проекта изцяло в интерес на нашите клиенти.

 • Определяне изискванията за проекта
 • Създаване на техническо задание с проектните изисквания и задачи
 • Консултация за иновациите
 • Консултация за интегриране (внедряване) на проекта
 • Координация и управление на проекта
 • Проверка на качеството

Иновация и дизайн на продукта

Иновативните функции в приложенията и технологиите предизвикват потребителския интерес и водят както до намиране на нови клиенти, така и до задържането им.

Софтуерните компании и потребители очакват иновации, както във функционалността на приложенията, така и в тяхното използване. Спечелването на потребителски интерес чрез иновации води до откриване на нови потенциални клиенти, а това от своя страна може да доведе до намаляване на разходите и повишаване на ефективността на процесите.

 • Продуктов и функционален анализ
 • Проучване на възможни иновации
 • Интегрирана разработка/Разработка на модули/Консултации за интеграция
 • Координация и управление на проекта
 • Осигуряване на качеството

Сигурност на инвестицията и оптимизация на разходите

Този сектор може да доведе до решаващо конкурентно предимство. Едно обстойно проучване, както и съобразяването с алтернативни решения, може да намали бюджета на проекта и по този начин да гарантира сигурност на инвестицията.

Преките или косвени ИТ разходи, особено в контекста на значението на информационните технологии за компанията като цяло, могат да бъдат значим фактор за разходите. Един последователен анализ и планиране на тези разходни фактори може да доведе до значителни икономии, без това да води до намаляване на ефективността на инвестицията, на обслужването и поддръжката, или на разходите за персонал.

 • Анализ на разходните структури
 • Представяне на възможности за оптимизация на разходите
 • Координация и управление на проекта
 • Управление на ИТ разходите

Обучение

Проучванията показват, че функционалността на сложни софтуерни продукти, като ERP системи, често се използва само частично и това не води до оптимална ефикасност на решението.

Познаването на функционалния обхват, възможностите за комуникация и интерфейсите на продуктите спомагат за създаването на оптимално и ефективно решение. Нашият набор от обучения за мениджмънта и различните отдели помага на клиентите ни и техните служители да овладеят и разучат новите технологии и продукти в дълбочина, така че да приложат максимално ефективно своята експертиза при работата с продуктите.

 • Microsoft Dynamics™ NAV
 • Microsoft Dynamics™ CRM
 • Microsoft SharePoint™
 • Microsoft Office™ – продукти
 • ИФД продуктови линии
 • Операционни системи
 • MS системи за бази данни
 • Софтуер по поръчка

Информация за ИФД консултации


Искате да знаете повече за нашата гама от консултации, управление на проекти и иновации?

Обадете ни се по всяко време или ни изпратете кратко запитване чрез нашия формуляр за контакти и ние с удоволствие ще се свържем с Вас.

iFD Consulting Services
Виж повече …

Допълнителна информация

Microsoft Dynamics™ NAV
Microsoft Dynamics™ NAV
Прочетете повече…
Microsoft Dynamics™ CRM
Microsoft Dynamics™ CRM
Прочетете повече
Свържете се с нас
iFD Contact
Към формуляр за контакти…


Всички изброени търговски марки са собственост на съответните производители. Microsoft Dynamics™ NAV, Microsoft Dynamics™ CRM, Microsoft Office™, Microsoft SharePoint™, BizTalk-Server са вписани търговски марки на Microsoft Corp. IPhone е търговска марка на Apple Inc.