За нас – ERP решения – повече от 22 години

ИФД Инженеринг Джойнт Венчър ООД е основана през 1993-та година с централен офис в София, България. От тогава фирмата успешно разработва ефикасни и сигурни софтуерни решения на Европейския пазар.

ИФД Инженеринг Джойнт Венчър е част от iFD GROUP и е фокусирана в областта на ERP и CRM решения, MDE приложения, Складови решения за средни и големи компании. Нашата компания специализира в разработки за Ритейл и мобилни приложения за продажби, приемане на поръчки, проверки на търговски обекти.

В момента над 20 квалифицирани програмисти и ръководители на проекти реализират международни клиентски проекти на английски, немски, руски и испански език.

ERP, Мобилност и Автоматизация

Нашето портфолио покрива голям набор от интегрирани решения за всички процеси на ERP системите както и за всички процеси на автоматизация базирани на днешните модерни, икономически ефективни, доказани и иновативни мобилни решения. Фирмата успешно се справя с предизвикателството хардуерните и софтуерните компоненти да бъдат интегрирани безпроблемно в специфичната инфраструктура на клиента. Нашите продукти iFD mSTORE (Warehouse mobile data entry) и mTrade (MDE решение) са оптимизирани за разширяване и опростяване на ERP функционалностите за тези специфични работни процеси. Те предоставят оптимални и ефикасни възможности за успешна възвращаемост на инвестицията и много добра използваемост.

Сертификации

ИФД Инженеринг Джойнт Венчър ООД е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2015 и е Microsoft Silver Certified партньор със специализации Microsoft Dynamics™ Navision и Mobility Solutions.

Силно Партньорство

Като партньор на Microsoft, нашите решения, компоненти и услуги са базирани на стандартни за индустрията продукти. Ние разработваме сложни и дългосрочни IT решения на достъпна цена, благодарение на нашия практичен работен процес и технологични умения.

Управление на Проекти

Дългогодишния ни опит се дължи на нашето умело управление на проектите. Международния ни опит в различни сфери на ритейла, търговията на едро, услугите, логистиката и производството ни помага в разработването на практични работни процеси и прецизни решения, които често са компоненти, даващи търговско предимство на нашите клиенти.

Консултиране

Най-добрите работни процеси са тези, които спестяват значителни разходи по интеграцията и обучението при внедряване на нов проект и имат директно влияние върху намаляването на тези разходите..

Съвместно с клиента iFD-Consulting разработва, оценява и интегрира работните процеси, методи, проекти и продукти, които са оптимално пригодени и персонализирани за специфичния случай и структурна обстановка на всеки потребител и бизнес среда.

Нашите основни сфери са:

 • ERP Системи
 • Управление на отношенията с клиенти
 • Складово управление и взаимодействие, MDE, Мобилни продажби, Приемане на поръчки (вътрешни и външни)
 • Обмен и взаимодействие на данни
 • Автоматизация и управление на документи
 • Интернет портали Web 2.0 и Omni Channel (Интернет платформи за продажби)
 • Оптимизация на разходите по IT

Иновация

Ние постоянно следим и анализираме новите технологии в сферата на мобилността, комуникацията, ERP и оптимизация на складовото управление, за да оценим възможностите за интеграцията им в решенията за нашите клиенти.

Поддръжка и обслужване 7/24

Нашата ежедневна и сигурна услуга предоставя пълна и бърза поддръжка, дори и в сложни области като ритейла, търговията на едро и производството.

ИФД предлага и международна телефонна/онлайн поддръжка и 7/24 поддръжка решенията за Вас и Вашата компания.

Чрез добрата ни интернет връзка, нашият персонал подкрепя и международни клиенти в различни времеви зони чрез VPN – връзка или On-Screen поддръжка.

За големи и силно дистрибутирани или високо достъпни структури ние препоръчваме услугата „Infrastructure-Monitoring” “ за проактивно наблюдение на по-голямата част от технологичните компоненти, използвайки нашето решение iFD infraMon.

Декларация на висшето ръководство за политика по качество

Политиката по качество на висшето ръководството на ИФД Инженеринг ООД е насочена към удовлетворяване потребностите на клиентите, чрез предоставяне на качествени продукти и услуги, създадени със съдействието на доказали се доставчици и партньори от страната и чужбина.
Висшето ръководство поема ангажимент за непрекъснато усъвършенстване и подобряване ефикасността на процесите и системата за управление на качеството

Обхватът на системата за управление на качеството е: „Планиране, симулация, проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на хардуерни и софтуерни системи“.ИФД Инженеринг ООД е определило, че не са налични обстоятелства, които да възпрепятстват организацията да отговори на изискванията на клаузите от EN ISO 9001:2015.

За повишаване доверието на заинтересованите страни, висшето ръководство на фирма ИФД Инженеринг ООД:

 • Приема принципите и модела за управление на качеството, заложени в стандарт EN ISO 9001:2015.
 • Възприема внедряването и поддържането на система за управление на качеството във фирмата като непрекъснат процес на усъвършенстване и подобряване ефикасността на основната дейност и системата като цяло.
 • Изгражда дълготрайни и изгодни отношения с клиентите и външни доставчици на продукти и услуги, като определящ фактор за формиране на маркетинговата стратегия и политика на пазара
 • Непрекъснато се стреми към по-пълно разбиране на потребностите и изискванията на клиентите, заинтересованите страни и търсене на възможности за тяхното удовлетворяване, чрез мислене основано на риска.
 • Поддържа мотивация у служителите на фирмата като гаранция за задържане на постигнатите позиции в бранша.
 • Осигурява изпълнение на поетите задължения за спазване, с които дружеството се е съгласило, в това число нормативни и други изисквания.
 • Отделя особено внимание на събраната информация за периодична оценка на риска, за протичане на процесите и постигане на съответствие с изискванията на клиентите и към продуктите и услугите
 • Планира и се стреми към реализация на постоянно подобрение на системата за управление на качеството

Политиката по качество е разпространена сред служителите и те се стремят да работят активно за осъществяването й в ежедневната дейност.

КАТО УПРАВИТЕЛ НА ИФД Инженеринг Джойнт Венчър ООД ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО.

03.06.2016

УПРАВИТЕЛ
Д-р инж. Кр. Димитров


Допълнителна информация

ИФД Колектив
iFD Team
Прочетете повече..
ИФД Локации
iFD Group and Partners
Прочетете повече …
Свържете се с нас
iFD Contact
Към Формуляр за контакти …